Wat wij doen

Hestia is in 2019 gestart als Shared Service Center t.b.v. voor de Hart- en Vaatsector met focus op trombosedienstverlening en daarmee als partner van Trombosediensten in Nederland en buitenland. Hestia is ontstaan uit meerdere bedrijven die nu, als één bedrijf, een uniek dienstenaanbod levert bestaande uit trombose-software (TiS), meetapparatuur (POCT), virtuele medische dienstverlening, procurement (efficiënte en voordelige inkoop van medische hulpmiddelen) en 24x7 skilled (medische) dienstverlening.

In de Nederlandse zorgsector en daarbuiten zijn veel spelen ontwikkelingen gaande zoals langer thuis wonen, zelfredzaamheid verhogen, eenzaamheid beperken, zelfzorg stimuleren, woningen toekomstbestendiger maken, revalidatietijden verkorten en de cliëntbeleving verbeteren. Veel Nederlanders hebben nu of later te maken met 1 één van de “Big 6” aandoeningen. Hart en Vaat is 1 één van die aandoeningen waarvoor veel burgers zorg ontvangen. Zorg voor de bewaking en behandeling van atriumfibrilleren en antistolling bijvoorbeeld. Antistollingszorg wordt in Nederland geleverd door Trombosediensten die opereren vanuit een Eerstelijns Diagnostisch Centrum (EDC), een ziekenhuis of vanuit een zelfstandige entiteit. De huidige T trombosedienstverlening biedt ruimte voor vernieuwing. De ontwikkelingen die macro-economisch spelen, gelden ook voor deze markt. De cliënt wordt zelfredzamer en dient meer regie te krijgen (én te nemen) en verwacht een betere beleving waardoor het proces en de dienstverlening beter op de behoefte van de cliënt dient aan te sluiten, maar ook op de professional het zorgpersoneel om de werkdruk te beheersen. Kortom, de cliënt verwacht vernieuwing. Ook langs de as van medicatieveiligheid is er ruimte voor vernieuwing. Foutgevoeligheid op het gebied van medicatie kan gereduceerd worden door het zicht op en inzicht in het volledige medicatieprofiel te vergroten.

De kansen die digitalisering met zich mee brengen kunnen voor deze markt, cliënten en professionals de gewenste vernieuwing bieden. Met ons Shared Service-concept t.b.v. de trombosedienstverlening heeft Hestia als ambitie om met haar dienstenaanbod de klantbeleving voorop te zetten, procesefficiëntie te verhogen, kwaliteit te bevorderen, fouten te voorkomen en kosten te verlagen. Dit doen we als partner van trombosedienstverleners.

Trombosedienstverleners worden zich meer bewust van de noodzaak tot veranderen. Op dit moment verandert bijvoorbeeld het beleid van zorgverzekeraars die meer regionale samenwerking wensen, zelfzorg (zelf meten) willen stimuleren en kosten, met behoud van kwaliteit, willen verlagen.

Verzekeraars zullen met dien verstande contracteringseisen aanpassen. Dit levert voor sommige trombosedienstverleners uitdagingen op die wij samen willen adresseren met onze als partners en daarnaast willen wij in co-creatie onze dienstverlening doorontwikkelen.

De intrede van orale antistolling, de behoefte aan een betere bewaking van atriumfibrilleren, het ontstaan van een grotere rol van de wijkverpleegkundige en huisarts en de mogelijkheden om zorg op afstand, diagnostiek en metingen te verbeteren d.m.v. doeltreffende software, een nieuwe vorm van medische zorg op afstand en een effectieve procurement-oplossing zijn voor ons aanleiding om actief deze markt te ontwikkelen in co-creatie met partners.