Shared Service Concept

Het Shared Service-concept is een nieuwe organisatievorm binnen de trombosemarkt. In essentie worden Back Office-activiteiten gebundeld van trombosedienstverleners, wordt de inkoop gecentraliseerd, wordt medische dienstverlening virtueel geleverd en wordt er vanuit één slimme IT-oplossing gewerkt met als resultaat een vernieuwend en reeds bewezen zorgconcept.

Ons Shared Service Center is een dienstverlenend expertisecentrum voor trombosedienstverlening met hoogwaardige en toekomstbestendige antistollingszorg in Nederland. Cliënten, verwijzers, behandelaren en zorginstellingen hebben 24x7 toegang tot de dienstverlening van Hestia. Door de inzet van slimme IT-oplossingen worden de barrières van ketenzorg en kennisbundeling geadresseerd. Alle relevante data zijn real-time beschikbaar voor adequate antistollingsbehandeling. Direct betrokken ketenpartijen zoals huisartsen en medisch specialisten hebben de beschikking over het volledige antistollingsdossier met als doel het delen van kennis en informatie. Ook de cliënt en diens (in)formele zorgnetwerk krijgt de beschikking over het antistollingsdossier via een App en portal (mits geautoriseerd). Hiermee wordt de betrokkenheid vergroot bij de antistollingsbehandeling en krijgt de cliënt en diens (in)formeel zorgnetwerk meer inzicht in de behandeling en kennis rondom het ziektebeeld.