Onze services

Our medical services
Medische services
Pre-analyse is een traditioneel ingericht proces waarbij de rol van de cliënt beperkt is. Met (geholpen) zelfmeten is dit proces bij Hestia samen met de cliënt vormgegeven. Voordeel is een actieve betrokkenheid en een groter bewustzijn. Met traditionele inclusiecriteria en processen schommelt het percentage zelfmeters rond de 15%. Door een andere manier van procesinrichting, welke ondersteund is door IT en een conversieplan, wordt het aantal (geholpen) zelfmeters vergroot.

Voor de bloedafnamemedewerkers wordt het traditionele werkproces geoptimaliseerd waardoor van prik tot doseerschema de doorlooptijden aanzienlijk worden verkort tot 5 minuten. IT en trombosemeter (software en hardware) zijn hiertoe tot één ecosysteem gebundeld met de Back Office.
INR meters
Meetapparatuur
Hestia integreert de best in class meetapparatuur om INR-bepalingen te kunnen verrichten en integreert deze optimaal met haar IT-oplossing om procesefficiëntie te verhogen. Hestia volgt de ontwikkelingen in de markt en daarmee ook de productvernieuwingen en lanceringen van leveranciers op het gebied van Point of Care Testing (POCT)
24x7 service desk
24x7 services
Ons bedrijf is 24x7 georganiseerd met een skilled Service Desk om cliënten ook buiten kantoortijd te ondersteunen.
Showcase Hestia
Software
Onze IT-oplossing stelt trombosediensten in staat effectiever te werken. Cliënten, (in)formele zorgverleners en ketenpartners zijn gekoppeld of hebben toegang tot relevante informatie. Bestaande problemen van koppelingen met bronsystemen in de keten worden opgelost of zijn inmiddels opgelost. Prioriteit ligt bij koppelingen met AIS, EVS, ZIS, HIS en ECD van zorgaanbieders. Zodoende is belangrijke informatie zoals een actueel medicatieoverzicht real-time beschikbaar. Voordelen zijn legio en leiden tot kwalitatief hoogwaardigere data, efficiëntere processen en meer veiligheid. Met de beschikbare data wordt onze IT-oplossing en de door ons toegepaste algoritmen verder doorontwikkeld met als doelstelling om m.b.v. met Artificial Intelligence het Decision Making Support systeem en processen continu te verbeteren.

Daarnaast is onze IT-oplossing, welke uit veel data bestaat, een bron voor onderzoek, kennisdeling en kennisbundeling voor antistolling opdat huidige en nieuwe behandelmethoden geborgd zijn. Dit beperkt zich niet tot alleen de VKA’s. Ook de TAR’s en DOAC’s zijn een onderdeel hierin hiervan. Bij de DOAC’s is een actievere rol in de begeleiding en therapietrouw gewenst door trombosediensten.
Our procurement
Procurement
Ter ondersteuning van onze diensten levert Hestia ook medische hulpmiddelen zoals pipetten, lancetten en strips. Onze kennis, kunde en ervaring in inkoopmanagement berekenen wij als voordeel door richting onze partners.
Hestia office building
Outsourcing
Als Shared Service Center kunnen wij onze diensten leveren aan onze partners zoals trombosesoftware, hardware (meetapparatuur), virtuele medische dienstverlening, procurement en 24x7 skilled services. Vanuit onze locatie in Twente zijn wij ook in staat om partners volledig te ontzorgen door Back Office-activiteiten uit te laten besteden.

Kennispartner

Elke deelnemende trombosedienst brengt actief kennis in. Dat gebeurt op meerdere manieren. Het Shared Service Center heeft eigen medici en een medisch leider in dienst. Trombosediensten kunnen opteren voor duaal medisch leiderschap (trombosedienst en Hestia) zodat kennis en kwaliteit op meerdere plaatsen geborgd wordt. Het Shared Service Center heeft een medische adviesraad ingesteld waarin wetenschappers, apothekers en medici met antistollingsexpertise zitting hebben. Vanuit de deelnemende trombosediensten wordt netwerkkennis ingebracht vanuit topklinische ziekenhuizen en universitaire medische centra.

Het uiteindelijke doel is om een nationaal kennis- en opleidingscentrum te vormen.