Ons ontstaan

Vanuit de gedrevenheid om zorg beter, effectiever en veiliger te organiseren is in 2012 in samenwerking met Buurtzorg Nederland gestart met het project om de wijkverpleging een actieve rol te geven bij trombosezorg. Een logische stap om een aantal redenen. Qua kostenbeheersing in de zorg is het ontdubbelen van de fysieke infrastructuur direct kostenbesparend. De wijkverpleging komt immers frequent bij cliënten achter de voordeur waarbij twee tot drie zorgmomenten per dag niet uitzonderlijk is, terwijl de medewerker van de trombosedienst gemiddeld eens per twee weken langs komt. Bijkomend voordeel is de intensieve relatie die de wijkverpleging heeft met een cliënt waardoor relevante zaken voor trombosezorg gemeld kunnen worden. Daarnaast bleek de overstap van veneuze bloedafname naar een vingerprik een stap vooruit voor de cliënt. Met behulp van de Roche INR-meter en een portal van Portavita of Trodis kon een wijkverpleegkundige aan de slag. Met het doseerschema digitaal retour kon de wijkverpleging vervolgens de antistollingsmedicatie uitzetten en aanreiken.

Meer dan 500 wijkteams en 32 trombosediensten zijn op deze wijze met elkaar gaan samenwerken. In 2014 dreigde een eind te komen aan deze samenwerking om financiële redenen. Het rendement op de investering van de INR-meter werd te gering bevonden door enkele trombosediensten om door te gaan. Inkopen van INR-meters door Buurtzorg bleek ook niet haalbaar, dus een weg terug naar de oude situatie lag voor de hand.

Om dit te voorkomen zijn we op zoek gegaan naar een alternatief voor de Roche INR-meter. Dit is de qLabs INR-meter geworden die op ons verzoek is uitgerust met Bluetooth. De eerste INR-meter op de markt met Bluetooth was dat vooral om veiligheidsredenen opdat handmatige data-invoer overbodig zou worden en daarmee fouten vermeden zouden worden.

Dit was het startpunt om de IT rondom trombosezorg te optimaliseren. Door van scratch af aan te beginnen was het mogelijk om één ecosysteem te creëren. Met de wijziging van financiering voor verpleeghuizen per 2018 hebben wij voorzien dat ons concept een bijdrage kan leveren aan de antistollingszorg voor cliënten. Door ervaringen en omstandigheden in de privé-situatie zijn wij meer dan gemotiveerd om cliënten te behoeden voor bloedingen en infarcten. In een kwetsbare doelgroep hebben wij onze toegevoegde waarde getoond met het aanbieden van een all-in-one-concept. Een volgende stap Onze ambitie is het bedienen van trombosediensten met ons concept vanuit een Shared Service Center-gedachte. En die stap is nu aangebroken!