Onze partners

Hestia is dé dienstverlenende partner voor alle organisaties die medische diagnostiek verrichten, of die op basis van gemeten waarden een interventie verrichten. Primair richten wij ons op Point of Care Testing (POCT) binnen de trombosemarkt. Onze partners zijn trombosediensten, klinisch chemische laboratoria, huisartsen en zorginstellingen.
Our services
Trombosediensten
Zelfstandige trombosediensten en trombosediensten die onderdeel zijn van een laboratorium (Eerste lijn Diagnostisch Centrum) zijn voor Hestia belangrijke partners. Met onze Shared Service Center diensten trekken wij gezamenlijk op om de trombosezorg in Nederland beschikbaar en betaalbaar te houden. Door het bundelen van kennis en slim organiseren van processen en inkoop realiseren we toekomstbestendige trombosezorg. Dit doen we met behoud van de eigen identiteit van trombosediensten. Dat betekent ook dat we regionale afspraken en zorgketens in stand laten.
Partner laboratoria
Klinisch Chemische Laboratoria
Klinisch chemische laboratoria doen onderzoek namens een verwijzende arts met als doel het vaststellen of uitsluiten van ziekten, het volgen van het verloop van de ziekte, het vaststellen van het effect van een behandeling en het voorkomen van ziekten. In toenemende mate speelt IT hierin een cruciale rol. Met de mogelijkheden om met POCT direct en dicht bij de cliënt onderzoek te verrichten ontstaat een nieuw speelveld waarin naast bestaande kennis andersoortige expertise benodigd is. Denk daarbij o.a. aan IT en Managed (24x7 skilled) Services. Hestia heeft deze expertise in huis.
Partner GP
Huisartsen
POCT inzet door huisartsen maakt snelle diagnostiek dichtbij de cliënt mogelijk. Wij houden de snelheid in het proces met ons platform. De huisarts krijgt direct het resultaat en eventueel advies zichtbaar in het HIS. Zonder extra handelingen. En waar mogelijk faciliteren we de huisarts en cliënt om thuis de metingen door de cliënt of diens (informele) zorgverlener uit te voeren.
Partner clients
Cliënten
Cliënten kunnen ook zelf de regie hebben over het meten van waarden zoals bijvoorbeeld bij diabetes, hartfalen en trombose. In alle gevallen waarbij POCT ingezet wordt is IT een cruciale factor voor het verzamelen en delen van meetresultaten, terugkoppelen van advies, het monitoren van de effecten of het bewaken van de kwaliteit van het proces en het POCT-apparaat.

Wij ondersteunen zorgverleners en zorginstellingen in de dienstverlening aan hun cliënten zodat alle meetdata en relevante informatie beschikbaar is.