Marktontwikkelingen

De markt voor trombosezorg en diagnostiek ontwikkeld zich rap. Dit vraagt voor alle betrokkenen een andere visie, werkwijze en daarmee ook een strategische herpositionering.

Voor de trombosezorg verandert het speelveld. Niets doen is geen optie, het zetten van een duidelijke koers is noodzakelijk geworden voor het voortbestaan van trombosediensten met behoud van het huidige bedrijfsmodel. De tarieven staan onder druk en nieuwe medicatie betekent veelal minder cliënten. Ook de begeleiding van cliënten met nieuwe medicatie vraagt om een andere dienstverlening. Zorgverzekeraars zijn positief over ons Shared Service Center-concept vanwege het feit dat antistollingsexpertise geborgd wordt, kwaliteit behouden blijft en zelfs toeneemt en vanwege de lagere kosten. Strategische herpositionering is onderdeel van onze dienstverlening waarbij met behoud van identiteit de veranderingen ook kansen worden.

De huisarts en de cliënt zullen een grotere rol krijgen als het gaat om diagnostiek, begeleiding en monitoring van ziektebeelden. Trends die dit staven zijn onderzoeken die aantonen dat huisartsen meer behoefte hebben aan POCT in de eerste lijn. Zorgverzekeraars staan positief tegenover meer regie in de eerste lijn en bij de cliënt. eHealth wordt gestimuleerd op verschillende manieren zoals de SET-subsidie en herziening van traditionele vergoedingsstructuren. Digitale consulten, zorg op afstand, farmaceutische telezorg en tele-dermatologie zijn hiervan enkele voorbeelden.