Municipalities

Gemeenten kunnen een beroep op ons doen voor testcapaciteit voor ‘Testen voor Toegang’. In de afgelopen maanden hebben wij kleine tot de allergrootste teststraten in Nederland gerund in opdracht van Stichting Open Nederland. Wij snappen hoe belangrijk het is om voldoende testcapaciteit binnen de gemeentegrenzen beschikbaar te hebben. Uw inwoners en ondernemers voor wie een negatieve testverklaring essentieel is kunnen wij van dienst zijn.

Recent heeft de IGJ een inspectie uitgevoerd bij ons en in haar verslag van datum 21 oktober 2021 het volgende geschreven:

“Het testen op de XL-locatie in Amsterdam vindt uitsluitend plaats in het kader van ‘Testen voor Toegang’ in opdracht van Stichting Open Nederland (hierna: SON), met het doel een bijdrage te leveren aan het heropenen van het sociaal leven in Nederland. Hestia biedt op deze locatie alleen SARS-CoV2 antigeen sneltesten aan.”

“De inspectie was tijdens het bezoek onder de indruk van deze locatie en de werkwijzen van Hestia.”

“De inspectie ziet in Amsterdam een goed opgezette testlocatie, waarbij goed geschoolde medewerkers worden ingezet en logistiek in bijna optimale processen duizenden mensen per dag getest kunnen worden, in het kader van ‘Testen voor Toegang’.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw gemeente en de randvoorwaarden dan kunt u contact opnemen ons via 053-2032060 en vraag vervolgens naar Mariola Dieperink of Richard Mulder of stuur een e-mail naar sales@hestia-csc.com.