Klachten?

Wij doen natuurlijk onze uiterste best voor een goede dienstverlening. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben over Hestia, lees dan hier onze klachtenregeling. Als u klachten ondervindt is dit uiterst vervelend, maar we proberen altijd een goede oplossing te vinden. Een klacht kan ontstaan door verschillende oorzaken zoals:
  • U voelt zich niet serieus genomen door een medewerker van Hestia.
  • Hestia verleent u niet de zorg die u verwacht.
  • Hestia heeft een verkeerde beoordeling gesteld.
  • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door een medewerker van Hestia.
  • De medewerker van Hestia verstrekt u onbegrijpelijke informatie.

Waar kan ik een klacht indienen?

Allereest kunt u uw klacht kenbaar maken bij degene die u test of de coördinator van de desbetreffende locatie. Zij zullen met u in gesprek gaan om de klacht op te lossen. In de regel lukt dit ook. Maar als dit niet voldoende lukt of u bent achteraf toch niet tevreden dan kunt u uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. U kunt uw klachten daar kenbaar maken door ons te bellen op 053 - 203 20 60 of mailen naar info@hestia-csc.com. Het is belangrijk dat u uw klacht duidelijk kenbaar maakt en met welk doel. Onze klachtenfunctionaris mw. Caroline Fiselier zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen. Mocht u er onverhoopt niet uit kunnen komen met onze klachtenfunctionaris dan kunt u altijd nog naar de bij ons aangesloten Geschillencomissie Zorg stappen.

Bedenk altijd dat u daarnaast recht heeft op:
  • Recht op privacy en geheimhouding.
  • Persoonsgegevens te laten verwijderen. Hestia moet dit doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen.
  • Het verlenen van toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
  • Het intrekken van deze toestemming wanneer u dit wilt.
  • Het indienen van een klacht.